لطفا کد مقابل را وارد و ارسال نماييد

جهت دريافت راهنماي تصويري کليه سمت هاي اجرايي و دانشجويي سيستم جامع گلستان اينجا کليک کنيد

******************************************************************************************************************
زمان بندي انتخاب واحد دانشگاه
ورودي هاي 1390 و ماقبل روز هاي 15 و 16 شهريور ماه سال 1393
ورودي 1391 روز 17 شهريور ماه سال 1393
ورودي 1392 روز 18 شهريور ماه سال 1393
تاريخ اعلام زمان بندي انتخاب واحد 29 مرداد ماه 1393

******************************************************************************************************************
طبق دستور مديرکل آموزشي تحصيلات تکميلي ( شماره نامه 10356/93/د به تاريخ 28/05/1393 ) دانشجويان مقطع ارشد و دکتري فقط بر اساس تقويم تحصيلي قادر به انتخاب واحد بوده و انتخاب واحد متاخرين براي اين دانشجويان وجود ندارد
تاريخ اعلام 29 مرداد ماه 1393