لطفا کد مقابل را وارد و ارسال نماييد
************************************************************
جهت دريافت راهنماي تصويري کليه سمت هاي اجرايي و دانشجويي سيستم جامع گلستان اينجا کليک کنيد
*************************************************************
قابل توجه کليه دانشجويان :
درخواست هاي فارغ التحصيلي خود را مي توانيد به صورت سيستمي انجام دهيد جهت آشنايي از راهنماي تصويري استفاده نماييد
************************************************************
قابل توجه کليه دانشجويان
جهت آگاهي از تغيير امتحانات نيم سال دوم 1393 دريافت مجدد کارت ورود به جلسه امتحان ضروري است وهمچنين براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه ( مورخه 07/02/1393 ) ارائه کارت ورود به جلسه امتحان عکس دار الزامي مي باشد کارت مذکور از تارِيخ 16 ارديبهشت 94 از طريق گزارش 428 ( گزارش هاي آموزش -> دانشجو -> اطلاعات ثبت نامه و امتحان -> برنامه امتحان پايان ترم دانشجو ) قابل دريافت مي باشد
تاريخ اعلام 16ارديبهشت 1394
*************************************************************
دانشجويان گرامي توجه داشته باشيد ارزشيابي اساتيد اجباري بوده و پورتال شما بعد از انجام ارزشيابي فعال مي شود (راهنماي ارزشيابي اساتيد)
تاريخ اعلام 16 ارديبهشت 1393
****************************************************************
مراحل دريافت كمك هزينه تشويق مقالات دانشجويي
****************************************************************
اطلاعيه درخصوص فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي خارج از كشور دانشجويان دكتري