لطفا کد مقابل را وارد و ارسال نماييد
***************************************************************
طبق دستور مديرکل آموزشي تحصيلات تکميلي ( شماره نامه 10356/93/د به تاريخ 28/05/1393 ) دانشجويان مقطع ارشد و دکتري فقط بر اساس تقويم تحصيلي قادر به انتخاب واحد بوده و انتخاب واحد متاخرين براي اين دانشجويان وجود ندارد
تاريخ اعلام 26/05/1394
***************************************************************
قابل توجه دانشجويان مقطع کارشناسي : براساس آيين نامه آموزشي در زمان ترميم ( حذف و اضافه ) حداکثر 2 درس اخذ و 2 درس حذف مي توانند انجام دهد
تاريخ اعلام 26/05/1394
**************************************************************
زمان بندي انتخاب واحد دانشگاه
ورودي هاي 1391 و ماقبل روز هاي 14 و 15 شهريور ماه سال 1394
ورودي 1392 روز 16 شهريور ماه سال 1394
ورودي 1393 روز 17 شهريور ماه سال 1394
تاريخ اعلام زمان بندي انتخاب واحد 1 شهريور ماه 1394