لطفا کد مقابل را وارد و ارسال نماييد
***************************************************************
قابل توجه کليه اساتيد محترم و دانشجويان گرامي :
به منظور تسهيل و تسريع در رفع مشکلات احتمالي با کارشناسان دانشکده ها تماس حاصل نماييد ( شماره تماس )
لذا خواهشمند است از اشغال تلفن هاي سازمان مرکزي دانشگاه جدا پرهيز نمائيد