لطفا کد مقابل را وارد و ارسال نماييد
***************************************************************
قابل توجه کليه دانشجويان پذيرفته شده مقطع کارشناسي :
شناسه کاربري :
q941 + شماره داوطلبي
رمز عبور کد ملي مي باشد
***************************************************************
قابل توجه اساتيد و دانشجويان محترم :
با توجه به تغيير وضعيت دسترسي يه اينترنت بي سيم، از طريق آدرس اينترنتي 10.254.5.2 نسبت به دريافت نام کاربري و رمز عبور جديد اقدام فرماييد.